Vrste prijevoda

KAKO POSTAVITI UPIT O USLUZI PRIJEVODA:

Želite napisati pismo prijateljima u Parizu na francuskom jeziku, a ne govorite ga? Potreban Vam je ovjereni prijevod nekog službenog dokumenta? Pratite sljedećih nekoliko koraka i proslijedite konkretan upit:

I. IZBOR JEZIKA

Odaberite svoj izvorni i ciljani jezik:

II. DEFINIRANJE VRSTE PRIJEVODA

Istaknite trebate li ovjereni ili neovjereni prijevod:

Ovjereni prijevod – stalni sudski tumač imenovan rješenjem nadležnog Županijskog suda u RH ovlašten je svojim pečatom ovjeriti istinitost prijevoda i istovjetnost istog s izvornim dokumentom

Prijevod bez ovjere – sva dokumentacija može se prevesti i bez ovjere pečatom sudskog tumača, osim ako je ovjera potrebna u službene svrhe i ako ju zahtjeva određena institucija

Kategorije prijevoda:
  • osobne isprave (rodni list, vjenčani list, smrtni list, potvrda o boravku ili prebivalištu, domovnica, radna knjižica, potvrda o slobodnom bračnom stanju, potvrda o prihodima, uvjerenje o nekažnjavanju, bankovne potvrde o stanju na računu...)
  • diplome i ostala dokumentacija o školovanju i za potrebe školovanja (školska svjedodžba, diploma, stručni radovi, članci, seminarski radovi, znanstveni radovi...)
  • gospodarski tekstovi (razna poslovna i financijska izvješća, ugovori svih vrsta, poslovni planovi, investicijski planovi, marketinške strategije, analize, projekti, računi, natječajna dokumentacija (tenderi), certifikati, statuti, deklaracije, ponude, bilance...)
  • pravna dokumentacija (punomoć, podnesci, tužbe, rješenja, presude, potvrde, zapisnici s rasprava, policijski zapisnik, nalazi vještaka i drugih stručnjaka, zakoni i propisi, ovjere javnih bilježnika, apostile, ugovori, oporuke, izvadak iz sudskog registra...)
  • medicinska dokumentacija (liječnički nalazi, uputnice, otpusna pisma, upute za korištenje lijekova, ostala medicinska i farmaceutska dokumentacija)
  • tehnička dokumentacija (projekti, analize, tehnički listovi, ispitivanja o kvaliteti proizvoda, tehnički priručnici, tehnički izvještaji, istraživanja, ispitivanja, razne vrste dozvola...)
  • ostalo (audio i video zapisi, medijski članci, intervjui, ankete, službena korespondencija, pisma...)
  • web stranice različitih sadržaja
Napomena: ističem da ne odgovaram za sadržaj dokumenata koje dostavite na prijevod, niti ne odgovaram za posljedice prevedenog sadržaja.

III. ODREĐIVANJE ROKA IZVRŠAVANJA PRIJEVODA

Istaknite vremenski rok u kojem želite da Vaš prijevod bude dovršen.

IV. NAČIN DOSTAVE PRIJEVODA

Navedite želite li da Vam se prijevod dostavi mailom, faksom ili poštom ili ćete ga osobno preuzeti. Navođenjem svih gore zatraženih podataka očekujte brzi odgovor.
Napomene: Prevedeni tekst po mogućnosti zadržava oblik izvornog teksta, bez obzira radi li se o formularima, tablicama i sl. Izvršitelj nije odgovoran za sadržaj dokumenata koje je Naručitelj dostavio, niti je odgovoran za posljedice prevedenog sadržaja. O vrsti teksta, ovjeri i roku u kojem je potrebno napraviti prijevod ovisi konačna cijena usluge. Detalje o visini nagrade za izvršeni prijevod pogledajte u rubrici Cjenik.
infinius.hr