Poštivanje poslovne tajne i zaštita privatnosti

Jamčim čuvanje Vaše dokumentacije kao i poslovne tajne u dostavljenim izvornicima, usmenim i pisanim prijevodima te ih ni pod kojim uvjetima neću stavljati na raspolaganje trećim osobama.
Obvezujem se na poštivanje i zaštitu privatnosti posjetitelja ove web stranice kao i svih osoba koje mi dostavljaju svoju dokumentaciju i osobne podatke radi obavljanja usluge prevođenja. Vaše podatke neću davati trećima na uvid ni na korištenje.

infinius.hr