Cjenik

Od izvornog teksta do kvalitetnog gotovog prijevoda potrebno je mnogo koraka koji zahtjevaju dosta vremena, znanja, konzultacija sa stručnjacima i drugim izvorima informacija, kao i truda. Kako bi proizvod tog rada bio što kvalitetniji, redovito obnavljam svoje znanje, proučavam novosti na sva tri jezična područja i uvijek sam u potrazi za novim izvorima informacija, novim tehnikama prevođenja i korisnim podacima. Cijena prijevoda ovisi o svim prethodno navedenim faktorima, no ponajviše o vrsti izvornog teksta i njegovoj složenosti (službeni dokumenti, opći ili stručni tekstovi...), kombinaciji jezika i roku Način obračunavanja prijevoda:

PISANI PRIJEVOD

 • obračunska osnova za pisani prijevod je 1 kartica gotovog prijevoda (stoga je ponekad konačnu cijenu moguće reći tek po dovršetku prijevoda, osim ako cijena nije unaprijed dogovorena) 1 kartica = 1500 znakova s prazninama (30 redaka x 50 znakova po 1 redu)
 • za hitne prijevode (kraće rokove) obraćunava se 30% veća cijena
 • ovjera sudskog tumača naplaćuje se 30% na ukupnu cijenu prijevoda
 • kod većih prijevoda ili stalnih naručitelja prijevoda moguć je dogovor za popust

USMENI PRIJEVOD

 • obračunska osnova za usmeni prijevod je 1 sati (60 minuta). Cijena se obračunava za svaki započeti sat prijevoda
 • u vrijeme utrošeno za prevođenje računa se cjelokupno vrijeme provedeno od dolaska stalnog sudskog tumača u mjesto gdje se obavlja prevođenje do prestanka potrebe za njegovom prisutnošću

PREGLED VISINE NAGRADA SUDSKOG TUMAČA

I. Pisani prijevod

 • s hrvatskog na strani jezik 150,00 HRK po 1 autorskoj kartici
 • sa stranog na hrvatski jezik 150,00 HRK po 1 autorskoj kartici
 • s njemačkog na francuski jezik i obratno 150,00 HRK po 1 autorskoj kartici
 • prijevod stručnih tekstova neovisno o jeziku 150,00 HRK po 1 autorskoj kartici

II. Usmeni prijevod

 • prevođenje izgovorenog teksta 200,00 HRK za svaki započeti sat

III. Lektura i korektura gotovog prijevoda

 • lektura i korektura 50,00 HRK po 1 autorskoj kartici

NAČIN I UVJETI PLAĆANJA

Kao naručitelj prijevoda obavezujete se podmiriti ugovoreni iznos za izvršeni prijevod u dogovorenom roku. Moguće je plaćanje u gotovinskom iznosu ili uplatom na sljedeći račun:

Privredna banka Zagreb d.d. HR7223400091160444659

Kao naručitelj prijevoda prevedeni tekst možete upotrebljavati tek po isplati cjelokupnog prethodno dogovorenog iznosa. Do podmirenja iznosa u cijelost autorska prava i vlasništvo nad prevedenim tekstom zadržavam isključivo ja kao izvršitelj usluge prijevoda.
Ukoliko želite otkazati već naručeni posao prije dogovorenog roka, možete to učiniti isključivo putem pisane obavijesti, pod uvjetom da podmirite troškove do tog trenutka izvršenog prijevoda.
U pojedinim slučajevima moguće je zahtijevati predujam ili plaćanje unaprijed prije nego što se izvrši usluga prijevoda. Dospijeće ispostavljenih računa iznosi 14 dana od datuma izdavanja računa. U slučaju kašnjenja s plaćanjem, pridržavam pravo zaračunati zakonsku zateznu kamatu na iznos dugovanja te poduzeti sve zakonske mjere za naplatu svog potraživanja.
infinius.hr